6 W. LONGDEN AVENUE, ARCADIA, CA // SINGLE FAMILY RESIDENCE


100 N. PALM HILL LANE, BRADBURY, CA // SINGLE FAMILY RESIDENCE


856 VALLOMBROSA AVE. PASADENA, CA // UNDER CONSTRUCTION


615 BEGONIA AVE. CORONA DEL MAR, CA // DUPLEX // UNDER CONSTRUCTION